Rekvizīti

NOSAUKUMS: SIA “J.E.F.”
REĢ. Nr.: 48503004386
PVN REĢ. Nr.: LV48503004386
JURID. ADRESE: BIRZTALAS 14, MILTIŅI, BĒRZES PAGASTS., DOBELES NOVADS., LV-3732
PIEGĀDES ADRESE: “TŪJAS”, BĒRZES PAG., DOBELES NOVADS., LV-3732
BANKA: AS SEB BANKA
KODS: UNLALV2X
KONTA Nr.: LV55UNLA0006002467679

J.E.F. rekvizīti

Comments are closed