Projektēšana

Projektēšana aptver ārējo un iekšējo elektroapgādes tīklu (līdz 20 kV) projektēšanu, kā arī zibens aizsardzības sistēmu projektēšanu. Strādājot un attīstot SIA “J.E.F.” darbību elektroapgādes jomā, nemitīgi tiek attīstīta projektētāju kvalifikācija, iegūstot jaunas kvalifikācijas un sertifikātus dažādās projektēšanas jomās, t. i., ēku elektroinstalācija, gaisvadu līnijas, kabeļlīnijas, transformatoru apakšstacijas un sadales punkti  līdz 20 kV, būvju zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība.

Veicam elektroapgādes tīklu projektēšanu mājām, dzīvokļiem, biroja centriem, veikaliem, noliktavām un celtniecības objektiem visā Latvijā. Pasūtot pie mums elektroapgādes tīklu projektēšanu, Jūs paaugstināsiet sava objekta drošības līmeni un samazināsiet aprīkojuma un materiālu iegādes izdevumus. Visi projekta darbi tiek veikti maksimāli īsos termiņos un augstā profesionālā līmenī.

Projektēšanas procesā nodrošinām konsultācijas par optimālāko risinājumu, objekta izvērtēšanu pirmsprojekta stadijā, projekta saskaņošanu un projekta nodošanu atbilstoši būvnormatīviem.

Comments are closed