Izbūve

Elektroietaišu izbūve aptver, elektroapgādei nepieciešamo, ārējo un iekšējo elektrotīklu (līdz 20 kV) izbūvi, zibensaizsardzības un vājstrāvu tīklu izbūvi. Iekšējo elektrotīklu izbūve tiek veikta būvējot, rekonstruējot, remontējot industriālos objektos, skolas, slimnīcas, bibliotēkas, loģistikas centrus, lauksaimniecības ražotnes, daudzdzīvokļu namus, biroju ēkas un daudzu cito objektu elektrotīklu un vājstrāvas tīklu apsaisti. Ārējo elektrotīklu izbūve tiek veikta būvējot no jauna, rekonstruējot, un remontējot elektroapgādes objektus līdz 20 kV (ieskaitot). Galvenokārt tās ir gaisavadu un kabeļu elektropārvades līnijas, transformatoru apakšstacijas, slēgta un atklāta tipa sadales ietaises.

Elektromontieri, kuri veic elektromontāžas darbus, ir ar atbilstošām zināšanām, kvalifikāciju un atļaujām/pielaidēm veikt dažādus darbus, kuras nemitīgi tiek papildinātās.

Comments are closed