Ekspluatācija

Ekspluatācija aptver ārējo un iekšējo elektroapgādes tīklu (līdz 20 kV) un zibensaizsardzības sistēmu uzturēšanu darba kārtībā. Galvenie elektroietaišu apkalpošanas virzieni ir uzturēt darba kārtībā: sabiedrisko ēku (bērnudārzi, skolas, bibliotēkas, iestādes u.c.) elektroinstalāciju un apgaismojumu, lauksaimniecības ražotņu un rūpniecisko objektu elektrotīklu, apgaismojumu un tā vadību, ielu un teritoriju apgaismojumu un tā vadību.

Ekspluatācijas procesā nodrošinām konsultācijas par optimālāko risinājumu objekta uzturēšanai, kā arī ievērojam organizāciju, iestāžu iekšējos normatīvus, standartus un darba kārtības noteikumus.

Comments are closed