Företagsinformation

FÖRETAGSNAMN: SIA “J.E.F.”
ORGANISATIONSNUMMER: 48503004386
REGISTRERINGSNUMMER FÖR MERVÄRDESSKATT: LV48503004386
JURIDISK ADRESS: BIRZTALAS G:14, MILTINI, BERZE SOCKEN, DOBELE DISTRIKT, LV-3732
LEVERANSADRESS: “TUJAS”, BERZE SOCKEN, DOBELE DISTRIKT, LV-3732
BANK: AS SEB BANKA
SWIFT: UNLALV2X
KONTONUMMER: LV55UNLA0006002467679

J.E.F. Företagsinformation

Comments are closed