Firmaopplysninger

FIRMANAVN: SIA “J.E.F.”
ORG. NR.: 48503004386
MVA NR.: LV48503004386
LOVLIG ADRESSE: BIRZTALAS 14, MILTINI, BERZE LANDSBY, DOBELE SOGN, LV-3732
LEVERINGSADRESSE: “TUJAS”, BERZE LANDSBY, DOBELE SOGN, LV-3732
BANKFORBINDELSE: AS SEB BANKA
SWIFT-KODE: UNLALV2X
KONTONR.: LV55UNLA0006002467679

J.E.F. firmaopplysninger

Comments are closed