Selskabets oplysninger

SELSKABSNAVN: SIA “J.E.F.”
REG. NR: 48503004386
MVA. NR: LV48503004386
JURIDISK ADRESSE: BIRZTALAS G. 14, MILTINI, BERZE LANDSBY, DOBELE SOGN, LV-3732
LEVERINGSADRESSE: “TUJAS”, BERZE LANDSBY, DOBELE SOGN, LV-3732
BANK: AS SEB BANKA
KODE: UNLALV2X
KONTO NR: LV55UNLA0006002467679

J.E.F. selskabets oplysninger

Comments are closed