Vanlige spørsmål

Hvordan bestiller jeg?

1. Over telefon eller ved å møtes personlig på kontoret eller hos kunden (hvor måling utføres).

2. Vi koordinerer materialer, farger og utseende.

3. Vi beregner pris på produktet og utsteder det ferdige prisanslaget.

4. Kunden vurderer vårt tilbud (eller videre justerer det).

5. Når kunden er klar til å plassere ordren, lager vi tegninger med dimensjoner.

6. Kunden gjennomgår tegningene (eller videre justerer dem).

7. Når kunden godkjenner produktpris og utseende, signerer vi kontrakt og utsteder faktura for forskuddsbetaling.

8. Etter forskuddet på fakturaen er betalt, begynnes snekkerarbeidet..


Skal jeg betale for å få vite pris på et bestemt produkt?

Selvfølgelig ikke, vi gir deg bestemt produktpris fra det beregnede anslaget og du selv velger om du ønsker å plassere et order.

Comments are closed