Bygg

Bygg av elektriska installationer innefattar nätverk nödvändiga för extern och intern strömförsörjning (upp till 20 kV), åskskydds- och lågspänningsnät. Bygg av interna elnätet genomföras genom att bygga, rekonstruera och reparera försörjning och lågspänningsnät i fabriker, skolor, sjukhus, bibliotek, logistikcentra, gårdar, bostäder, kontorsbyggnader och många andra objekt. Bygg av yttre elnätet sker genom att bygga på nytt, renovera eller reparera elektriska nät upp till 20 kW (inkl). Mestadels är dessa luftledningar och kabelledningar, transformatorstationer, distributionssystem av stängd och öppen typ.

Elektriker som utför elarbeten har nödvändiga kunskaper, färdigheter och tillåter/ licenser för att utföra olika operationer. Dessa uppdateras löpande..

Comments are closed