Utførelse

Bygging av elektriske anlegg omfatter nettverk nødvendig for ekstern og intern strømforsyning (opp til 20 kV), samt lynvern og lavspenningsnettverk. Bygging av interne strømnett utføres ved å konstruere, rekonstruere og reparere forsyning og lavspenningsnettverk i industrianlegg, skoler, sykehus, biblioteker, logistikksentre, gårdsbruk, boliger, kontorbygg, og mange andre objekter. Bygging av eksterne strømnett skjer ved å bygge på nytt, renovere og reparere elektriske nettverk opptil 20 kW (inkludert). Stort sett er disse luftlinjer og kabellinjer, transformatorstasjoner, distribusjonsinstallasjoner av lukket og åpen type.

Elektrikere som utfører elektrisk arbeid har nødvendige kunnskaper, ferdigheter og tillatelser / lisenser for å utføre ulike operasjoner. Disse er kontinuerlig oppdatert.

Comments are closed