Projektering

Projektering omfattar utformning av yttre och inre elektriska nätverk (upp till 20 kV), och utformningen av åskskyddssystem. Genom arbete och utveckling av sin verksamhet hjälper J.E.F. Ltd. till kontinuerlig förbättring av sin arbetskraft. Våra medarbetare får nya kvalifikationer och certifikat inom olika områden, det vill säga nätverk i byggnader, luftledningar, kabellinjer, transformatorstationer och distributionen upp till 20 kV, konstruktion av åskskyddssystem och överspänningsskydd.

Vi levererar elektriska nät för hus, lägenheter, kontorscentra, butiker, lager och byggarbetsplatser i hela Lettland. Genom att beställa utformningen av ditt kraftnät med oss, ökar du anläggs säkerhetsnivå och minskar utrustning- och materialanskaffningskostnader. Alla konstruktionsarbeten görs i maximalt pressade tidsfrister på ett mycket professionellt nivå.

Vid designprocessen, ger vi råd om den optimala lösningen. Under pre-projektstadiet, genomförar vi utvärderingen av objektet, och i slutfasen – genomförar projektsamordning och överlämning av projektet i enlighet med byggnormer.

Comments are closed