Prosjektering

Prosjektering omfatter design av eksterne og interne elektriske nettverk (opp til 20 kV), samt med design av lynvern-systemer. Gjennom arbeid og utvikling av sin virksomhet, bidrar BA J.E.F. til stadig forbedring av sin arbeidskraft. Våre ansatte får nye kvalifikasjoner og sertifikater i ulike områder, dvs. bygningsnettverk, luftlinjer, kabellinjer, trafostasjoner og distribusjonspunkter opp til 20 kV, utførelse av lyn- og overspenningsvern.

Vi leverer elektriske nettverk til hus, leiligheter, kontorsentre , butikker, lagere og anleggsplasser i hele Latvia. Plasserer du ordre å designe strømforsyning hos oss, løfter du anleggsikkerhet og reduserer materielle anskaffelseskostnader. All design gjøres i strammeste tidsfrister og i høyt faglig nivå..

I løpet at designprosessen gir vi råd om optimale løsninger, under forprosjektstadiet vurderer vi objektet, og til slutt – samordner og leverer i samsvar med byggeforskrifter.

Comments are closed