Strömförsörjning

J.E.F. Ltd. är ett ingenjörsföretag som erbjuder en mängd olika elektriska och datakommunikationstjänster över hela Lettland: design, konstruktion, drift och underhåll.

J.E.F. Ltd. startade sin verksamhet 1995. Genom ett framgångsrikt arbete och utveckling, har företaget vuxit och är nu en av de som tillhandahåller kraftledning bygg- och konstruktion i hela Lettland genom engagemang från sina kvalificerade och kunniga medarbetare. Företaget konstruerar och levererar elektriska och lågspänningsnät i industrianläggningar, skolor, sjukhus, bibliotek, logistikcentra, lager, gårdar och många andra objekt.

Imprimer

Företagets kvalitetsledningssystem startades 2009 och är certifierad enligt ISO 9001. Certifierad område kallas “Design och konstruktion av elektriska system upp till 20 kW.”

ISO 9001 “Kvalitetsledningssystem. Systemkrav.” är världens mest kända standarden. Företags enlighet med standarden bekräftar för våra kunder att J.E.F. Ltd. sköter om kvaliteten på sina tjänster genom att upprätthålla ett kvalitetsledningssystem (KLS) och att regelbundet passera kontroll av utomstående revisorer som bekräftar systemets effektivitet med ett certifikat.

DSC02342

Comments are closed