Strømforsyning

BA J.E.F. er et ingeniørfirma som tilbyr en rekke elektriske og datakommunikasjonstjenester i hele Latvia: design, bygging, drift og vedlikehold.

BA J.E.F. startet sin virksomhet i 1995. Gjennom vellykket arbeid og utvikling har selskapet vokst og er nå en av de som yter kraftlinje konstruksjon og prosjektering i hele Latvia ved hjelp av sine høykvalifiserte og profesjonelle medarbeidere. Selskapet prosjekterer og leverer elektriske og lavspenningsnettverk i industrielle anlegg, skoler, sykehus, biblioteker, logistikksentre, varehus, gårdsbruk og mange andre objekter.

Imprimer

Selskapets kvalitetsstyringssystemet ble lansert i 2009 og sertifisert i henhold til ISO 9001:2008. Sertifiserte området heter “Prosjektering og bygg av elektriske anlegg opptil 20 kW.”

Standarden ISO 9001:2008 “Kvalitetsstyringssystemet. Krav.” er verdens mest kjente standarden. Selskapets samsvar med standarden bekrefter til våre kunder at BA J.E.F. tar vare på kvaliteten av sine tjenester ved å opprettholde et kvalitetsstyringssystem (QMS) og å regelmessig passere sjekking av uavhengige revisorer som bekrefter systemseffektiviteten med et sertifikat.

JEF ISO sertifikat

DSC02342

Comments are closed