Strømforsyning

BA J.E.F. er et ingeniørfirma som tilbyr en rekke elektriske og datakommunikasjonstjenester i hele Latvia: design, bygging, drift og vedlikehold.

BA J.E.F. startet sin virksomhet i 1995. Gjennom vellykket arbeid og utvikling har selskapet vokst og er nå en av de som yter kraftlinje konstruksjon og prosjektering i hele Latvia ved hjelp av sine høykvalifiserte og profesjonelle medarbeidere. Selskapet prosjekterer og leverer elektriske og lavspenningsnettverk i industrielle anlegg, skoler, sykehus, biblioteker, logistikksentre, varehus, gårdsbruk og mange andre objekter.

Imprimer

Selskapets kvalitetsstyringssystemet ble lansert i 2009 og sertifisert i henhold til ISO 9001. Sertifiserte området heter “Prosjektering og bygg av elektriske anlegg opptil 20 kW.”

Standarden ISO 9001 “Kvalitetsstyringssystemet. Krav.” er verdens mest kjente standarden. Selskapets samsvar med standarden bekrefter til våre kunder at BA J.E.F. tar vare på kvaliteten av sine tjenester ved å opprettholde et kvalitetsstyringssystem (QMS) og å regelmessig passere sjekking av uavhengige revisorer som bekrefter systemseffektiviteten med et sertifikat.

DSC02342

Comments are closed