Underhåll

Underhåll omfattar interna och externa strömförsörjningsnätverk (upp till 20 kV) och åskskyddssystem. Arbeta primärt omfattar upprätthållande av ledningar och belysningsstyrning i offentliga byggnader (förskolor, skolor, bibliotek, institutioner mm), nätverk och belysningsstyrning på gårdar och fabriker, samt system för gata- och områdesbelysning.
Under användning, ger vi råd om den optimala lösningen för underhåll av anläggningen och följer organisationens interna normativa föreskrifter, normer och anvisningar.

Comments are closed