Drift

Drift omfatter opprettholdelse i orden av interne og eksterne forsyningsnett (opp til 20 kV) og lynvernsystemer. Arbeidsområde omfatter først og fremst vedlikehold av ledninger og belysning i offentlige bygg (barnehager, skoler, biblioteker, institusjoner, osv.), nettverk og styring av belysning i gårdsbruk og industrianlegg, samt systemer for gate og område belysning.
Under drift gir vi råd om den optimale løsningen for vedlikehold av anlegget og følger organisasjonens interne normativer, regelverk, standarder og instrukser.

Comments are closed